Produkter till sport- & lyxbilar

Köpvillkor

 1. Om Köpvillkoren

  1. Dessa köpvillkor (“Köpvillkoren”) gäller alla köp som du gör från sannis.se / Platinumcars.store (“Webbplatsen”). Du accepterar Köpvillkoren i samband med att du genomför ett köp på Webbplatsen.
  2. Avtal ingås med PLC Invest AB, org.nr. 556670-3608, Pjältvägen 17, 616 34 Åby (“Säljaren”, “oss”, “vi”).
  3. Du kan komma i kontakt med oss genom att mejla [email protected].
 2. Beställningar

  För att genomföra ett köp behöver du ha rätt att ingå avtal enligt tillämplig lag. Det innebär att du normalt behöver vara minst 16 år för att handla med direktbetalning eller minst 18 år för att handla på kredit.

 3. Bekräftelse av beställning

  När du har slutfört ditt köp får du en automatisk orderbekräftelse via e-post som bekräftar att vi har tagit emot din beställning. Orderbekräftelsen innebär inte att ett bindande avtal har ingåtts. Ett bindande avtal ingås först när du får den slutliga leveransbekräftelsen. Innan du mottar den slutliga leveransbekräftelsen kan din beställning komma att nekas. Vi rekommenderar att du sparar leveransbekräftelsen för att underlätta eventuell framtida kommunikation med oss.

 4. Priser och information

  1. De priser som gäller för ditt köp anges i samband med din beställning på Webbplatsen. Alla priser inkluderar gällande moms, om inget annat anges. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.
  2. Om priset på en produkt eller informationen om en produkt som anges på Webbplatsen är felaktig och du insåg eller borde ha insett detta vid tidpunkten för beställningen, kommer priset eller informationen inte att gälla för köpet. I sådana fall kommer vi kontakta dig så snart som möjligt efter att vi har upptäckt felet.
  3. Alla bilder på Webbplatsen som visar en produkts utseende kan inte garanteras återge produktens exakta utseende, till exempel på grund av att bildskärmen kan påverka färgåtergivningen eller att en och samma bild får representera en produkts olika varianter trots att varianterna skiljer sig.
 5. Expeditionsavgift

  Vid beställning på Webbplatsen tillkommer normalt en expeditionsavgift som beräknas utifrån produkt och antal produkter i din order. Hur stor expeditionsavgiften är framgår alltid i kassan – i samband med att du genomför din beställning, under rubriken ”Expeditionsavgift”.

 6. Betalning

  1. Tillsammans med vår betaltjänstleverantör Klarna Bank AB, erbjuder vi olika betalningsalternativ och du kan själv välja vilket betalningsalternativ som du vill använda. De möjliga betalningsalternativ som du kan välja mellan framgår alltid på Webbplatsen samt i samband med din beställning. Beroende på vilket alternativ du väljer kan extra kostnader tillkomma. Eventuella kostnader för ditt betalningsalternativ framgår även alltid innan du gör din beställning.
  2. Du kommer i samband med att du genomför ett köp hos oss ingå ett separat avtal om betalning med vår betaltjänstleverantör.
 7. Frakt och leverans

  1. Vi erbjuder flera olika leveransalternativ. Vilka leveransalternativ som vi erbjuder framgår alltid på Webbplatsen och i kassan.
  2. Delleverans

   Om din beställning innehåller flera produkter, varav en del inte finns i lager hos oss eller har längre leveranstid, kan vi komma att skicka produkterna i flera leveranser till dig utan någon extra kostnad. För att underlätta leveransen för dig som kund samt för att minimera miljöpåverkan försöker vi alltid att samleverera dina produkter i en leverans.
  3. Fraktkostnad

   Fraktkostnaden för din beställning varierar och beror på flera faktorer som ex. leverantör, produkt, storlek, vikt samt var någonstans i världen produkten lagerhålls. Storleken på fraktavgiften framgår alltid i samband med ditt köp.
  4. Leveranstid

   Den förväntade leveranstiden anges på Webbplatsen samt i orderbekräftelsen och är en uppskattad, men ej bekräftad, leveranstid baserat på information från våra leverantörer. En mer exakt, men ej garanterad, kan ges först när din beställning är gjord och leveransbekräftelse är skickad till dig. Vi strävar alltid efter att se till att den förväntade leveranstiden motsvarar den verkliga leveranstiden för att kunna leverera din beställning inom den tid som angavs på Webbplatsen och i din orderbekräftelse.
  5. Ej uthämtade paket

   Du ansvarar för att ta emot eller hämta din leverans enligt de instruktioner du får i samband med din beställning. Detta inkluderar att adressuppgifter är korrekt angivna. Paket hos ombud som inte hämtas ut inom den tid som är angiven på avin skickas tillbaka till vårt lager eller till vår leverantör. Vi har då rätt att ta ut en administrativ kostnad som motsvarar den hantering och frakt som det medför. Om du inte följer de instruktioner som krävs för mottagande vid hemleverans har vi rätt att ta ut en avgift motsvarande de merkostnader som uppstår för ytterligare frakt.
 8. Erbjudanden, rabattkoder och gåvor

  1. Vi kan från tid till annan erbjuda kampanjer, rabattkoder, gåvor och andra erbjudanden (”Erbjudanden”). Sådana Erbjudanden gäller endast under den tid som anges i samband med ett sådant Erbjudande och med de villkor som anges i samband med Erbjudandet. Om inte annat anges gäller våra Erbjudanden i en (1) dag.
  2. Du behöver ange eventuell kod eller på annat sätt aktivera det aktuella Erbjudandet innan du slutför köpet för att kunna ta del av Erbjudandet. Om du returnerar beställda produkter kan det innebära att du inte längre uppfyller de villkor som gäller för Erbjudandet, vilket kan medföra att du behöver returnera eventuell gåva eller att du behöver betala för gåvans värde. Vi kommer i sådana fall att kontakta dig.
  3. En rabattkod kan endast lösas in vid en ny beställning på Webbplatsen och den kan ej dras av från en lagd order i efterhand. Rabattkoder kan endast nyttjas en gång per kund, produkt och beställning.
 9. Ångerrätt

  1. Du har enligt lag rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag som du, eller en person på uppdrag av dig, tar emot produkten som du har handlat på Webbplatsen.
  2. Vissa produkter är undantagna från ångerrätt. Det gäller följande produkter:
   • produkter som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel,
   • produkter som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av dig som kund, och
   • avser en produkt som snabbt kan försämras eller bli för gammal, såsom blommor och växter.
  3. Om du handlar en produkt där ångerrätten inte gäller kommer det att framgå vid produkten på Webbplatsen.
  4. När du använder din lagstadgade ångerrätt på 14 dagar har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma dess karaktär, egenskaper och funktion.
  5. Du har rätt att ångra ditt köp mot full återbetalning i dessa fall om du meddelar oss inom 14 dagar från den dagen du tog emot produkten. Om du hanterar produkten i större utsträckning än vad som krävs för att fastställa dess karaktär, egenskaper och funktion har vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag. Ett sådant avdrag görs genom att jämföra produktens värde vid retur jämfört med det ursprungliga värdet vid köpet. För att få full återbetalning vid ångerrätt rekommenderar vi därför att du skickar tillbaka produkten i originalskick.
  6. Om du vill returnera ditt köp ska du meddela oss inom 14 dagar från den dag som du, eller en person på uppdrag av dig, tar emot eller hämtar din beställning. Du kan anmäla din retur genom att använda Mina sidor eller mejla oss på [email protected]. Du kan också använda Konsumentverkets standardblankett för utövande av ångerrätt.
  7. Efter att du har meddelat oss att du vill returnera ditt köp, behöver du skicka tillbaka produkten inom 14 dagar. Vi rekommenderar att du skickar tillbaka produkten i samma emballage som du fick den i eftersom du är ansvarig för eventuell skada eller förlust under returfrakten som beror på att du har varit vårdslös, till exempel vid bristfällig emballering av produkten.
  8. Du bekostar själv returfrakten när du returnerar ditt köp och får alltså inte skickas som postförskott eller efterkrav. Kostnaden för returfrakten kommer att dras av från din återbetalning.
  9. För skrymmande varor som kräver specialtransport är kostnaden för returfrakt högre. Vad kostnaden för returfrakten för dessa varor är beror på vad det är för produkt och hur den ska transporteras. Kostnaden uppgår till max 20 000 kronor. Du får information om den aktuella kostnaden när du kontaktar vår kundtjänst.
  10. Återbetalning - När du har returnerat ditt köp, kommer vi att genom vår betaltjänstleverantör göra din återbetalning inom 14 dagar från den dag då du meddelade oss att du vill ångra ditt köp. Vi kommer dock inte göra återbetalningen innan vi har fått tillbaka produkten eller innan du har visat att du har skickat den till oss.
  11. Vår återbetalning inkluderar eventuell fraktkostnad som du betalade i samband med köpet. Det gäller dock endast kostnaden för standardfrakt. Extra fraktkostnader till följd av att du valt ett dyrare fraktalternativ återbetalas inte.
  12. Återbetalning kommer att göras till dig med samma betalningsmetod som du valde vid köpet, om vi inte kommer överens om annat.
 10. Reklamation

  1. Om det är något fel på din produkt har du rätt att reklamera fel som uppkommer inom tre år från produktens avlämnande (ansvarstiden). Du behöver alltid reklamera inom skälig tid från det att du borde ha märkt felet. Din rätt att reklamera upphör senast två månader efter att ansvarstiden på tre år har passerat.
  2. Du reklamerar en produkt genom Mina sidor eller genom att kontakta oss på [email protected].
  3. När den reklamerade produkten, eller i vissa fall bilder från vilka vi kan godkänna felet, har tagits emot och vi har konstaterat att reklamationen är giltig, kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag.
  4. Om reklamationen inte är giltig enligt gällande lag har vi rätt att ta ut en administrativ avgift, från var produkt till annan, motsvarande våra kostnader för administration och frakt eller våra serviceteknikers kostnader för hembesök.
 11. Garanti

  Våra leverantörer lämnar i egenskap av tillverkare i vissa fall garanti på sina produkter. Information om sådan garanti, vad garantin omfattar och vart du kan vända dig för att åberopa garantin framgår normalt av respektive produktbeskrivning som du erhåller i samband med din order eller på tillverkarens hemsida. Du har alltid rätt att kräva att tillverkaren avhjälper felet eller omlevererar produkten i enlighet med vad som gäller enligt lag.
 12. Om dessa Köpvillkor

  1. Vi har rätt att ändra dessa Köpvillkor, men de Köpvillkor som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid för det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Köpvillkoren på Webbplatsen. Ändringar träder i kraft från det att du har accepterat Köpvillkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp på Webbplatsen.
  2. Dessa Köpvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Om någon bestämmelse i dessa Köpvillkor skulle anses vara ogiltig eller inte verkställbar av någon behörig domstol, myndighet eller alternativt tvistlösningsorgan, kommer övriga delar av den bestämmelsen och alla andra bestämmelser i dessa Köpvillkor att förbli giltiga och verkställbara till fullo, i enlighet med tillämplig lag.
 13. Särskilda villkor för företag

  1. Dessa Köpvillkor gäller för kunder som handlar i egenskap av privatpersoner. Om du ändå genomför ett köp på Webbplatsen som representant för ett företag, accepterar du Köpvillkoren för företagets räkning och garanterar att du har behörighet att godkänna dessa Köpvillkor samt att genomföra köp för företagets räkning.
  2. För kunder som handlar på Webbplatsen i egenskap av företag erbjuder vi inte ångerrätt eller tre års reklamationsrätt. Vi ansvarar inte heller för indirekta förluster eller utebliven vinst. Därutöver är vårt ansvar under dessa Köpvillkor, för varje förlust eller skada, begränsad till ett belopp motsvarande det totala belopp som kund i egenskap av företag har betalat till oss för den produkt som förlusten eller skadan är relaterad till eller härrör från.
 14. Frågor, klagomål eller tvist

  1. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller klagomål angående din beställning. Du kan enkelt nå oss via de kontaktuppgifter som framgår i början av dessa Köpvillkor.
  2. Du har även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning.
Tillagd i varukorgen